Üretim İşletmeleri Kredi Kartı İle Satış Yapar mı?

Günümüzde üretim işletmelerinde de kredi kartı ile satış yapılabilmektedir.

Hemen aklımıza üretim işletmelerinin doğrudan tüketicilere satış yapmadığı, kredi kartını tüketicilerin kullandığı gelecektir. Normal şartlarda üretim işletmeleri satışlarını bayilerine yapmaktadır.

Evet doğru. Ancak bazı durumlarda üretim işletmelerinin de kredi kartı ile satış yapması mümkün olmaktadır.

Üretim İşletmelerinin Satışlarında Kredi Kartının Kullanılması

Bu duruma şöyle açıklık getirmek istiyorum ;

Tüketiciye yönelik ürün üreten işletmeler ürünlerini toptan bayilere satmakta ve bu satışdan sonra ürünleri için “satış sonrası hizmetler” dediğimiz bir hizmeti vermeye devam etmektedir.

Üretim işletmeleri, bu satış sonrası hizmetler nedeniyle ürünlerinin satıldığı coğrafyada kurmuş oldukları “satış sonrası servisleri” aracılığıyla yedek parça satışları da yapmaktadır.

Bu servisler ihtiyaçları olduğu zaman ana işletmeden yedek parça olarak, ürünün üretiminde kullanılmış olan malzemelerden satın almaktadır. Ancak ödemeyi kendilerine uygun şartlarda yapmak istemektedirler.

Tabii ki burada geniş organizasyon yapısı olan  (mesela otomobil servisleri gibi) hacimli servislerden bahsetmiyorum.

Bahsettiğim servisler, küçük olan ve daha çok esnaf statüsünde çalışan, 1-2 kişilik kadrolar ile hizmet vermekte olan servisler.

İşte bu tip servislerin uygun şartlarda yedek parça almasını sağlamak, böylece hem satış yapmak, hem de nihai tüketicisinin (nihai müşterinin) ihtiyacı olan malzemeyi sağlayabilmek için üretim işletmeleri kredi kartı ile satış yapmayı tercih edebilmektedirler.

Böylece işletme açısından nihai tüketicinin (nihai müşterinin) herhangi bir ürün arızası nedeniyle bekleme durumu ortadan kalkacak, nihai müşterinin malzeme bekleme şikayeti azalacaktır.

Servis açısından da nakit sıkışıklığı nedeniyle yedek parça alamama durumu ortadan kalkacak, müşterinin istediği tamiri, onarımı zamanında yapacaktır.

Ödemenin Kredi Kartı İle Yapılması

Yukarıda açıklamalar çerçevesinde servis ana işletmeden yedek parça almak isterse, kendisinin sahip olduğu kredi kartı ile işletmeye ödemeyi yapacak. Ödemeyi takiben işletme malzemeyi hazırlayarak servisine gönderecek veya teslim edecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken, yedek parça malzemesinin faturası işletme tarafından servise kesileceği için kredi kartının da yine servis hizmetini veren kişiye ait olması gerektiğidir.

Kredi Kartı İle Yapılan Satışın Muhasebeleştirilmesi

Tekdüzen hesap planı çerçevesinde, yukarıdaki açıklamalara uygun olarak defteri kebir hesapları bazında muhasebe kayıtlarının şöyle olması gerektiğini düşünüyorum ;

Kredi kartı ile ödeme yapıldığında ;

“108 Diğer Hazır Değerler Hesabı” na borç, “120 Alıcılar” hesabına alacak verilmeli.

Yedek parçanın gönderilerek fatura kesilmesi durumunda ;

“120 Alıcılar” hesabına borç, “600 Yurtiçi Satışlar” hesabına alacak verilmeli.

Faturada hesaplanan KDV’nin “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak verileceğini unutmamalı.

Bankadan, kredi kartı ile yapılan ödemenin tahsil edilmesi durumunda ;

“102 Bankalar” hesabına borç, “108 Diğer Hazır Değerler” hesabına alacak verilmeli.

Bankadan tahsilat yaparken banka anlaşma gereği bir komisyon kesiyorsa, bu durumda kesilen komisyon tutarının (7/A seçeneğini kullandığımızı varsaydığımızda) “780 Finansman Giderleri Hesabı”nda ödenen kredi kartı komisyonları alt hesabına borç vermek gerektiğini düşünüyorum.

Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bankaya komisyon ödenmesi halinde satış bedelinin değer kaybına uğradığı, bu yüzden kredi kartı ile ödemenin “127 Diğer Ticari Alacaklar” hesabında takip edilmesi gerektiği görüşleri var. Çünkü “10 Hazır Değerler” grubu, naktin dışında bankada bulunan varlıklar ile istendiğinde değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkânı bulunan varlıkları kapsamakta.

Ancak benim şahsi görüşüm, bankaya ödenen kredi kartı komisyonunun da teminat mektubu komisyonu gibi işletmenin finansman gideri olduğudur.

Dolayısıyla bankaya ödenen komisyonun değer kaybı olmadığını, bu yüzden “108 Diğer Hazır Değerler” hesabının kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

Bankaya ödenen komisyonun finansman gideri değil de değer kaybı olduğunu kabul edersek o zaman “127 Diğer Ticari Alacaklar” hesabını kullanmak mantıklı olacaktır.

Volkan KARA

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir